ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 23/03/2021

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ