ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 02/04/2020

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ