ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 04/12/2020

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ